การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning)

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับคณะครูและบุคลากร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริงอย่างเป็นระบบ มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ทำการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่านการวางแผน การทำงานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการทำโครงงานนั้นๆ ได้ อันจะส่งผลให้สามารถพัฒนาตัวเองเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.