งานเฉลิมฉลอง สรงน้ำพระธาตุ ณ วัดบวกครกน้อย

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ที่ บ้านบวกครกน้อย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีการจัดเดินขบวน เพื่อเกิดความสมัครสมานสามัคคี ของพุทธศาสนิกชน