ซ้อมวันแม่ 2556

ในวันที่

8 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียน ได้มีการซ้อมวันแม่ 2556 ก่อนเริ่มจริง

อย่างเช่น นักเรียนไม่พร้อมกัน เป็นต้น
ดูวีดีโอ คลิก