รับน้อง 2556

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
ชื่งมี 4 ด่านด้วยกัน คือ ฐานลอดซุ้ม , ฐานกินวิวาก , ฐานปิดตาแต่งหน้า และ ฐานอันหนึ่งที่ผมไม่รู้
เมื่อกิจกรรมนี้เสร็จ ก็ทำกิจกรรมนันทนาการ และ ปฏิบัติฐานพี่รหัส ชื่งในระหว่างปฏิบัติฐานพี่รหัสนั้น ก็ได้เกิดขัดข้องขื้น แต่สามารถทำกิจกรรมต่อไปได้อีก สุดท้ายด้วยการร้องเพลง เป็นอันเสร็จกิจกรรมนี้