วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 ที่ห้องประชุม โดยมีนักเรียนและครูได้จัดกิจกรรมนี้เป็นเวลาทั้งวัน เพื่อให้อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้อย่างถูกต้อง