วันแม่แห่งชาติ 2556

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียน ร่วมกับ
ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ชื่งในกิจกรรมวันแม่นั้น มีการทอดผ้าป่าวันแม่ 2556 และ ร่วมลงนามถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมมหาชินีนาถ ที่มีพระชมมายุครบ 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 อีกด้วย