แจ้งให้กับนักเรียน (ด่วน)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เป้นต้นไป โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จะมีการติวเข้มให้กับ น้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ พี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียฒความพร้อม

ก่อนสอบ O-Net ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ทางโรงเรียน จึงให้ผูปกครองมาส่งที่โรงเรียน ก่อน 07.15 น.
จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า