6 มาตรการสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

6 มาตรการสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
1.โรงเรียนมีจุดคัดกรอง วัดไข้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทุกคน ก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน
2.โรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
3.โรงเรียนมีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ และใช้ช้อนส้อม ขวดน้ำดื่มเฉพาะตน
4.ในการจัดการเรียนการสอนของครู ได้กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนที่เป็นกลุ่มเดียวกัน ทำกิจกรรมในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน รวมถึงกระจายจุดรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดความแออัด
5.นักการภารโรงและแม่บ้าน เน้นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันเป็นพิเศษ เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ราวบันได และมีแนวปฏิบัติจัดกลุ่มนักเรียนสลับกันใช้งาน เพื่อลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก
6.โรงเรียนไม่จัดกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของนักเรียน และเพิ่มพื้นที่ว่าง กำหนดโซนการเล่นของนักเรียนเพื่อลดความแออัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.