หมวดหมู่: กิจกรรมภายในโรงเรียน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

คลิ๊กที่รูป : เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส เนื่ […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ๆ ทาง ออนไลน์” บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ ในสังกัด ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ๆ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความ มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คลิ๊กที่รูปภาพ : ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ๆ ทาง อ […]

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” ในช่วง เข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบท ของตนเอง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุขกําหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คลิ๊กที่รูปภาพ : ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่ […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ไปที่ลิงค์/คลิ๊กที่รูป : https://docs.google.com/forms/ […]

นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปร่วม กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open Home L.C.C.Varieties

ขอขอบคุณ มูลนิธิบ้านเด็ก ที่ได้แบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน

การต้อนรับ ผอ.วรรณ์ชัย จองแก พร้อมคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนบ้านจอง อำเภอเวียงแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย