หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เดินทางไปส่งครูบรรจุ 2 ท่าน

ตัวแทนคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ฤกษ์งามยามดี […]

โครงการบวกครกน้อยบาร์เบอร์ เพื่อเด็กดี ศรีโรงเรียน

โครงการบวกครกน้อยบาร์เบอร์ เพื่อเด็กดี ศรีโรงเรียน

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐา […]

6 มาตรการสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

6 มาตรการสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

6 มาตรการสำคัญเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ข […]

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ขอแจ้ง – กำหนดการประช […]

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมเปิดเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมเปิดเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เพิ่มรายละเอียดการเตรียม […]

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประจำปีกา […]

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ขอแจ้ง เลื่อนการเปิดเทอม

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ขอแจ้ง เลื่อนการเปิดเทอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โรงเรียนช […]

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี […]

ขอแสดงความยินดีกับ การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3

ขอแสดงความยินดีกับ การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3

ขอแสดงความยินดีกับ การทดสอบ O-NET ของนักเรียน ชั้น ป.6 […]

เยี่ยมชม โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

เยี่ยมชม โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้รับการเยี่ยมชม การจัดการ […]