หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ที่ 69 ระดับเครือข่าย

จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ที่ 69 ระดับเครือข่าย

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คร […]

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา10(บ้านเกาะล้าน)

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา10(บ้านเกาะล้าน)

27 สิงหาคม 2562: คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านบวกค […]

23 สิงหาคม2562 ชี้แจงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่

23 สิงหาคม2562 ชี้แจงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่

ทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่ ได้มาชี้แจงนโยบ […]

22 สิงหาคม2562 : ส่งมอบยานพาหนะ

22 สิงหาคม2562 : ส่งมอบยานพาหนะ

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที […]

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นม […]

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเป็นศูนย์อบรม STEM ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเป็นศูนย์อบรม STEM ระดับ ม.ต้น

จัดการอบรม ครู ม.ต้น วันที่ 5-6-7 พ.ค. 2561♦

ขอบเขตของงาน (Terms of Referance : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรินิกส์(E-Bidding)

ขอบเขตของงาน (Terms of Referance : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรินิกส์(E-Bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล /55-ข( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล /55-ข( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท

ประกาศราคากลางงบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท ประกาศราคากลางงบประมาณ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ประกาศร่างเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)

ประกาศร่างเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)