ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมรอบรั้วโรงเรียน

ซ้อมวันแม่ 2556

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียน ได้มีการซ้อมวันแม่ […]

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผอ.ดำรง มาตี๋
นายดำรง มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิและองกรณ์ส่งเสริม

มูลนิธิบิ๊กซี

unicef

hrw-photo