ป้ายกำกับ: ชี้แจงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

23 สิงหาคม2562 ชี้แจงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่

23 สิงหาคม2562 ชี้แจงนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่

ทีมงานจากสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง เชียงใหม่ ได้มาชี้แจงนโยบ […]