ป้ายกำกับ: ดำเนินการจัดการสอบเทียบเพื่อเลื่อนชั้นให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้าได้ ดำเนินการจัดการสอบเทียบเพื่อเลื่อนชั้นให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2563