ป้ายกำกับ: มูลนิธิบ้านเด็ก

ขอขอบคุณ มูลนิธิบ้านเด็ก ที่ได้แบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน โดยการมอบอุปกรณ์การเรียน