ป้ายกำกับ: ยูนิเซฟ ประเทศไทย

หลักสูตรการทำขนมอบ น้อย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนตามกลุ่มสนใจ

ต้อนรับทีมงาน ยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มาเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินตามโครงการของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย