ป้ายกำกับ: รับพระราชทานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award)

รับพระราชทานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) เพื่อส่งเสริม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น