ป้ายกำกับ: ร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการ

เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ(Coding) และสะเต็มศึกษา(STEM Education)