ป้ายกำกับ: ศึกษาดูงาน

การต้อนรับ ผอ.วรรณ์ชัย จองแก พร้อมคณะครูและบุคลากร จากโรงเรียนบ้านจอง อำเภอเวียงแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา10(บ้านเกาะล้าน)

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา10(บ้านเกาะล้าน)

27 สิงหาคม 2562: คณะครูและบุคลากร โรงเรียนชุมชนบ้านบวกค […]