ป้ายกำกับ: stem

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเป็นศูนย์อบรม STEM ระดับ ม.ต้น

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเป็นศูนย์อบรม STEM ระดับ ม.ต้น

จัดการอบรม ครู ม.ต้น วันที่ 5-6-7 พ.ค. 2561♦