Previous
Next

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1...

อ่านต่อ
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ชั้นที่มาเรียนทุกวัน...

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน...

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
136 หมู่ 2 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 ติดต่อเราได้ที่ : 053-116812

 🖷 โทรสาร  : 053-116812

 https://www.bknschool.ac.th
 bknschoolcm1@gmail.com