Previous
Next

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1...

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
136 หมู่ 2 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 ติดต่อเราได้ที่ : 053-116812

 🖷 โทรสาร  : 053-116812

 https://www.bknschool.ac.th
 bknschoolcm1@gmail.com