Previous
Next

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ตรวจราชการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม...

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ชั้นที่มาเรียนทุกวัน...

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน...

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
136 หมู่ 2 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 ติดต่อเราได้ที่ : 053-116812

 https://www.bknschool.ac.th
 bknschoolcm1@gmail.com