Previous
Next

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ชั้นที่มาเรียนทุกวัน...

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน...

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

ตรวจราชการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม...

อ่านต่อ

ติดต่อเรา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
136 หมู่ 2 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

 ติดต่อเราได้ที่ : 053-116812

 https://www.bknschool.ac.th
 bknschoolcm1@gmail.com