ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)
แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้น
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
🏫 ชั้นที่มาเรียนทุกวัน ประกอบด้วย
– ชั้น อ.2/1 และ ชั้น อ.3/1
– ชั้น ป.1 – 6 (ห้องเรียน MEP) และ ชั้น ป.6/2
– ชั้น ม.3
👩‍🎓 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ประกอบด้วย
– ชั้น อ.3/2
– ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3
– ชั้น ม.2
👨‍🎓 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
– ชั้น อ.2/2
– ชั้น ป.2 ชั้น ป.4 และ ชั้น ป.5
– ชั้น ม.1
📌 การตรวจ ATK ที่โรงเรียน ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
ในวันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. 2565
– ครูและบุคลากรทุกคน
– นักเรียน ชั้น อ.2/1 อ.3/1 อ.3/2 ป.1-6 (ห้อง MEP) ป.1 ป.3 ป.6/2 ม.2 และ ม.3
📌 การตรวจ ATK ที่โรงเรียน ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
ในวันอังคาร ที่ 1 ก.พ. 2565
– นักเรียน ชั้น อ.2/2 ป.2 ป.4 ป.5 และ ม.1
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า