ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☎ 053-116812