ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ชั้นที่มาเรียนทุกวัน ประกอบด้วย- ชั้น อ.2/1 และ ชั้น อ.3/1- ชั้น ป.1 – 6 (ห้องเรียน MEP) และ ชั้น ป.6/2- ชั้น ม.3 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ประกอบด้วย- ชั้น อ.3/2- ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3- ชั้น ม.2 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี- ชั้น อ.2/2- ชั้น ป.2 ชั้น ป.4 และ ชั้น ป.5- ชั้น ม.1 …

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☎ 053-116812