การจัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้และเครียมความพร้อมของนักเรียนภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 , ชั้นอนุบาล3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
                      โรงเรียนบ้านบวกครกน้อย ได้คำเนินการจัดค่ายปรับพื้นฐานความรู้และเครียมความพร้อมของนักเรียนภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 , ชั้นอนุบาล3 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 โคยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้เป็นประรานในการเปิดเรียนวันแรก โคยคำเนินการคามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาคของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) อย่างเคร่งครัค

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *