การประกวด “โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” (Codekathon)

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
                     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้แก่ เด็กชายพลมนัส อุดสม , เด็กชายหอม ยอดรู , เด็กชายตี๋ เลาแหลว และ เด็กชายเจมส์ ค้อน ได้เข้าแข่งขันการประกวด “โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” (Codekathon) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ 2565 อำนวยการฝึกซ้อมโดย ครูฐณิษฐาจิต ณพสิทธิศักดิ์ , นางสาวปฏิมากร คำเรือง และ นางสาวพรชิตา ค่าซื้อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *