” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครูสู่ห้องเรียน “

🔹🔹🔹ขอเชิญร่วมงาน🔹🔹🔹
” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครูสู่ห้องเรียน “
📣 ภายในงานพบกับ
📍นิทรรศการนวัตกรรมการศึกษา
📍การนำเสนองานวัตกรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
📍เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา
🔺ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565🔺
🏫 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *