กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 21 มีนาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 MEP, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 MEP, นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 MEP และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 MEP เข้าร่วมกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *