กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
                  นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้นำ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา จากโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองป่าครั่ง วัดบวกครกหลวง และวัดบวกครกน้อย ตามลำดับ พร้อมกันนี้ยังได้รับศีลรับพร ฟังเทศน์ฟังธรรม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมถวายปัจจัยเพื่อให้ทางวัดได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *