กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ครบรอบ 83 ปี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
                          โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ครบรอบ 83 ปี โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งในโอกาสนี้ คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
                            ทางโรงเรียน ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน นํกเรียน ผู้ปกครอง ครูเกษียณ ศิษยเก่า วัด ชุมชน หน่วยงาน ห้างร้าน ตลอดจนผู้ที่ได้ร่วมทำบุญทุกๆ ท่าน ในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *