กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

18 มีนาคม 2565
                           โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยบรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความประทับใจและยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *