กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2565

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายวิทยา คำฮอม เป็นประธานในพิธีและได้มอบมอบเกียรติบัตรรางวัลการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยให้แก่นักเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *