กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
              นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา คำฮอม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ในกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ได้กิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆ จำนวน 20 ฐาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *