กิจกรรมสายธารแห่งรัก “ Stream Of Love “ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ครบรอบ 83 ปี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565
                       โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมสายธารแห่งรัก “ Stream Of Love “ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ครบรอบ 83 ปี โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะครูและนักเรียน ร่วมทำบุญปล่อยปลา ในโอกาสนี้ คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *