ขอกราบถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี ศิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *