ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ งานประจำปี ปีการศึกษา 2565 105 ปีชาตกาล พระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ (หลวงปู่จันทร์ กุสลมหาเถร)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *