ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *