ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
            โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัด ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *