งานเชิดชูเกียรติรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
              นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้าร่วม งานเชิดชูเกียรติรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยร่วมแสดงตีกลองสะบัดชัยและเปิดซุ้มอาหารภายในงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *