จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น(Coding in your area ) ให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันที่ 2

วันที่ 11 มีนาคม 2565
                   สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น(Coding in your area ) ให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ได้มาเป็นประธานในการเปิดพิธีการจัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น (Coding in your area) โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *