ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และโครงการส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565
                  นางสาววัลลา เรือนไชยางศ์ ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) และโครงการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยพร้อมคณะทำงาน นายสุชาติพงษ์ ทวงทอง นางภิศภัชร์ ศริอริยฤทธ์ นายปรัชญา กาคีโลน และ นายชศณภส ศรจันทร์ ได้มาติดตามโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครก ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยและคณะครู บุคลากรได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *