ทางโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *