นางสาวจารินี รัตนโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้ารับการประเมินการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
                  นางสาวจารินี รัตนโชติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้ารับการประเมินการประเมินเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โดยมีนายชัยวิทย์ มาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชุนบ้านบวกครกน้อย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการ และนางจันทร์จิรา พนันตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นคณะกรรมการในการประเมิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *