นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมคณะครูนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมคณะครูได้รับมอบหมายจาก นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 ณ อาคารวิปัสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://fb.watch/fEVfETkFmo/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *