นายวิทยา คำฮอม นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ ผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *