นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 41 รายการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *