นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *