นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ใน ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *