นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *