นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือ และกิจกกรรมรอบกองไฟ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 17-18 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *